Workshops `het nieuwe werken´ (overheid en onderwijssector)

Secretaresseworkshop

Het gaan werken in een nieuwe, innovatieve omgeving is voor medewerkers een behoorlijke uitdaging. Het is van groot belang deze medewerkers op strategisch, tactisch en gebruikersniveau goed te informeren en voor te bereiden.

AM Kwadraat heeft bij verschillende organisaties, waaronder een gemeente, een ministerie en een ROC, ondersteuning geboden bij dit proces. AM Kwadraat heeft workshops ontwikkeld en georganiseerd voor verschillende doelgroepen:

  • leidinggevenden: "van controle naar vertrouwen", "Leidinggeven & HNW: en nu?" 
  • secretaressen:  "optimaal samenwerken"
  • teams en afdelingen: "slim samenwerken"

Afdrukken E-mailadres

Tweedaagse visieontwikkeling / team adviseurs (ministerie)

Voor de recent opgerichte afdeling Advies (onderdeel van de Directie Concernondersteuning, een Shared Service Center) heeft AM Kwadraat een tweedaagse werkconferentie georganiseerd. De concrete doelstelling: de betekenis van de nieuwe structuur voor de manier van werken verhelderen en het ontwikkelen van een passende strategie ten aanzien van de klantsturing.

Afdrukken E-mailadres

  • 1
  • 2
Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep