Workshop Het Nieuwe Ontvangen

In het definitieve plan van aanpak voor de implementatiebegeleiding naar HNW bij WUR is aandacht geschonken aan het trainen van de receptionistes in de nieuwe rol van gastvrouw binnen het project HNW “on the move”. Annelies Meijers heeft de workshop “het nieuwe ontvangen” ontwikkeld.

 

Uitgangspunten

De projectgroep heeft voor alle workshops onderstaande uitgangspunten aangegeven, waarbij het duidelijk is dat met twee tot drie workshops geen cultuur- of gedragsverandering tot stand komt. De workshops moeten worden gezien als “aanzet tot”.

Voor alle workshops gelden de volgende uitgangspunten:

  • gedragsverandering gerelateerd aan het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden staat centraal
  • actieve korte trainingssessies, direct toepasbaar in de eigen praktijk
  • niet vrijblijvend, doelstellingen worden geborgd via persoonlijke actieplannen

Specifiek voor de gastvrouwen:

  • Wat betekent HNW voor mijn functie en functioneren?
  • Het bespreken van de rol van gastvrouw en oefenen van verschillende onderdelen: o.a. klantgericht gedrag, non-verbale communicatie
  • Deelnemers gaan door de ogen van de klant naar de rol van gastvrouw kijken en hierop anticiperen
  • Bewustwording van de meerwaarde van de nieuwe rol in het nieuwe ontmoetingsgebied ten opzichte van de vroegere receptiefunctie
  • Neveneffect: door de groepstraining wordt de teamgeest versterkt

Tags: workshops, HNW, facility, beelddenken, het nieuwe werken, praktijkvoorbeeld training & coaching, WUR

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep