MBA-studie afgerond

Annelies Meijers heeft september 2008 haar MBA-studie succesvol afgerond aan het International Facility Management Expert Centre (www.IFMEC.nl), verbonden aan de Maastricht School of Management. Annelies Meijers heeft onderzoek gedaan naar ‘De Regie van Shared Service Centers' en de knelpunten die hierbij naar voren komen. Dit heeft ondermeer geresulteerd in het ontwerpen van een instrument, dat behulpzaam kan zijn bij het oplossen van deze knelpunten. De uitkomsten van het onderzoek en thesis zijn op te vragen.

Tags: mba

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep