Kandidaatstelling voorzitterschap Facility Management Nederland

Wim LedderIn augustus is door een benoemingscommissie onder voorzitterschap van bestuurslid Annelies Meijers de selectieprocedure gestart voor de nieuwe voorzitter van het FMN bestuur. Dit heeft geleid tot de voordracht van Wim Ledder. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2009 hebben de leden ingestemd met het aanstellen van Wim Ledder als voorzitter van FMN.

Hieronder staat de tekst die afkomstig is van de website van FMN.

Zaterdag 21 november 2009

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 19 november jl. in de Luitenant Kolonel Tonnet Kazerne, is de door het bestuur voorgedragen kandidaat Wim Ledder (1951), door de leden verkozen tot voorzitter.

In een interview met Ledder in het novembernummer van FMI, dat binnenkort bij alle leden in de bus valt, zegt Ledder graag te willen doorbouwen op de stevige strategische fundmenten die de afgelopen jaren door vereniging en bestuur onder voorzitterschap van André Leferink zijn gelegd.

De eerste periode van zijn voorzitterschap zal voor Ledder in het teken staan van verdere kennismaken met betrokken stakeholders. Voor zich zelf formuleert hij een drietal ambities. Ten eerste is dat het versterken van de positionering van facility management op het domein ‘vastgoed en huisvesting'. Op de tweede plaats vindt Ledder het van belang om in de breedte van facility management de opleidingsniveaus te verbeteren. Hij wijst hierbij op bijvoorbeeld de doorstroming van het hbo naar het academisch onderwijs, waarbij hij het ook belangrijk vindt de leerstoel verder te versterken. Tenslotte vindt Ledder het van belang de internationale oriëntatie van facility management vanuit Nederland te versterken. Immers binnen Europa loopt Nederland voorop. Het lijkt hem zinvol om kennis, vooral ook grensoverschrijdend, te delen en daardoor te vermenigvuldigen.

Ledder ziet nog voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor het vakgebied. Binnen de vereniging is een stevige basis gelegd voor verdere professionalisering. In nauwe samenwerking met alle geledingen binnen de vereniging, maar ook daarbuiten, wil Ledder werken aan het verder versterken van de positie van facility management.

Tags: fmn

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep