Implementatiebegeleiding Zadkine-locatie Marten Meesweg

De nieuwe ROC Zadkine locatie aan de Marten Meesweg 50 is op een vernieuwende manier ingericht. Onderwijs en ondersteunende services ontmoeten elkaar letterlijk in dit pand.

Het is een concept dat past bij een van de uitgangspunten in de filosofie van Zadkine: werken vanuit Vertrouwen. Hoofdpijlers zijn ontmoeten, samenwerken, kennisdelen en duurzaamheid: de inrichting, facilities en manier van werken sluiten hierop aan. Een hele verandering!

AM Kwadraat heeft de implementatie van dit concept mogen begeleiden. Een implementatieplan is opgesteld dat past bij de uitgangspunten van Zadkine, waarna de onderdelen van dit plan succesvol zijn uitgevoerd: denk aan informatie bijeenkomsten, werken met een referentiegroep en workshops voor verschillende doelgroepen.

Tags: implementatiebegeleiding, inrichting

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep