Waarom gericht beelddenken?

Over ‘gericht beelddenken’ ben ik zo enthousiast, omdat het een andere manier van denken is dan het logische, rationele denken. Het is een stroom van intuïtief verkennen, waarbij mensen nog niet verkende paden betreden.

Visual2FocusAls professional, manager, coach, trainer of supervisor kun  je gericht beelddenken gebruiken als creatieve manier om koers te bepalen voor individu-, team- en organisatieontwikkeling. Annelies heeft specifieke tools ontwikkeld om tijdens sessies dit beelddenken op gang te brengen.

Wat is gericht beelddenken?

Gericht vrijmaken van innerlijke creatieve denkvermogens door de focus te geven aan de ver-beelding voordat de ver-taling plaatsvindt. Het gaat niet uitsluitend om visuele beelden, maar om de informatie die opkomt vanuit het benaderen van gehelen in plaats van analyse. Het gaat over verscherpte intuïtie en het praktisch vertalen ervan naar vooraf genoemde doelen. De methode kan onder meer ingezet worden voor het creatief proces in het algemeen, probleemoplossing, visieontwikkeling en vormgeven. Grote inspiratiebronnen zijn voor Annelies Ghislaine Bromberger en de opleidingen van het COCD.

Het doel van beelddenken is het inzicht krijgen in de praktijk en theorie van waaruit ‘gericht beelddenken’ toegepast kan worden bij werkgerelateerde vragen: waar en hoe toe te passen als er om innovatieve, creatieve ideeën wordt gevraagd, als er oplossingen in team of bedrijf moeten worden gevonden.

Wat is het doel van beelddenken?

Inzicht krijgen in de praktijk en theorie van waaruit ‘gericht beelddenken’ toegepast kan worden bij werkgerelateerde vragen: waar en hoe toe te passen als er om innovatieve, creatieve ideeën wordt gevraagd, als er oplossingen in team of bedrijf moeten worden gevonden. Tijdens een workshop ‘gericht beelddenken’ komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De basiselementen worden intensief behandeld: wat is beelddenken, denken in gehelen, de zintuiglijkheid van visualisaties. Daarnaast gaan deelnemers beelddenken ervaren, ontwikkelen en gebruiken. Visieontwikkeling en samenwerken vanuit visie.
  • Nut en toepasbaarheid in de (beroeps)praktijk: ontwerpen, problemen oplossen, de kern vatten van een thema, samenwerking tussen denken in gehelen en lineair denken in stappen.
  • Oefeningen worden afgewisseld met mini lectures.

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep