Vertrouwen als basis – Motivatie 3.0: Drive!

De theorie van Daniel Pink, zoals beschreven in zijn boek Drive wordt door AM Kwadraat omarmd!

DrivePink geeft aan dat werken in de 21e eeuw gaat over betrokkenheid:

  1. Vakmanschap
    Uitblinken, doen waar je goed in bent, trots op je vak
  2. Autonomie
    Het verlangen om de regie te voeren over ons eigen leven, ruimte, creativiteit en dus vertrouwen
  3. Zingeving
    Intrinsiek iets willen, snappen wat de koers is, organisatie en persoonlijke koers op één lijn

De theorie van Pink leert ons dat de huidige geaccepteerde wijsheid over hoe wij mensen motiveren, niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk gaan. Het geheim van goed presteren, plezier en zin in je leven en werk is de intrinsieke motivatie. DAT IS HET BELANGRIJKE ONDERDEEL VAN HET NIEUWE WERKEN.

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep