Organisatieontwikkeling

Als u als organisatie een (complexe) ontwikkelvraag heeft, helpt een lineaire aanpak vaak niet. Toch wilt u goed en snel geholpen worden. AM Kwadraat komt graag bij u aan tafel. Samen bespreken we wat wij precies voor u kunnen doen en wat de best passende richting is. We maken heldere afspraken, waarbij duidelijk wordt hoe AM Kwadraat een bijdrage kan leveren bij de organisatieontwikkeling die voorligt.

Onze aanpak

AM Kwadraat bekijkt uw vraag en organisatie met een integrale, systemische blik. Juist in een zeer dynamische, spannende tijd is het bekijken van mogelijk disfunctionerende patronen en ‘hetgeen onzichtbaar sluimert’ van belang om een effectieve stap vooruit (of bewust opzij of achteruit) te kunnen zetten. Aansluiting vinden bij het primaire proces en samenhang zoeken met andere ondersteunende diensten, alle stakeholders en processen is hierbij de insteek.

De combinatie van een inhoudelijke bedrijfskundige expertise, oog voor systeemdynamiek en spiegelende vraagstelling maakt versnelling mogelijk. Resultaatgerichtheid, menselijke maat, (persoonlijk) leiderschap en optimale dienstverlening zijn hierbij kernwoorden. Om kennis te maken met de manier van werken kan een inspiratiesessie worden aangevraagd of een werkatelier waarbij uw organisatievraagstuk nader wordt onderzocht en een passend traject kan ontstaan.

Tags: advies, consultancy, HNW, inspiratiesessie, organisatieontwikkeling, Theory U, organisatieopstelling, werkelier

Afdrukken E-mail

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep