De ander liefdevol de ruimte geven

In onze omgang met andere mensen zeggen we soms onbedoeld verkeerde dingen. Wanneer iemand aangeeft ergens problemen mee te hebben, of verdriet kenbaar maakt, reageren we soms op een manier die de ander niet verder helpt.

We geven ongevraagde adviezen, we roepen 'o, dat had ik zelf ook!' of we zeggen snel dat het allemaal wel goed zal komen. Terwijl het ook anders kan! Zonder oordeel, zonder het kleiner te maken of alles te willen sturen. Met respect voor de wederzijdse grenzen kunnen we onvoorwaardelijke steun geven en compassie hebben; vertrouwen als basis. Heather Plett zegt het zo mooi: “I hold space for you to be you”.

Wat is Holding Space?

Holding Space betekent dat je zodanig naast iemand kan staan, dat de ander zich veilig genoeg voelt om kwetsbaar te zijn. Dit geeft de mogelijkheid tot ontwikkeling en groei: de ander voelt zich werkelijk gezien en gehoord. Hierdoor krijgt hij of zij de moed om over de eigen grenzen heen te stappen en dapper te zijn. Als je Holding Space wil bieden, vraagt dat een bepaalde grondhouding van jou, voordat je een diepere verbinding met de ander kunt aangaan. Het vergt zelfbewustzijn, het herkennen van je eigen patronen en het met open hart luisteren. Het is de bedoeling dat je ruimte geeft voor onderzoek en verwondering. Het schenken van vertrouwen en de ander onvoorwaardelijk support geven - zonder oordeel.

Inspiratiebronnen

In de afgelopen jaren heb ik mij intensief verdiept in dit onderwerp - onder meer door het volgen van het jaarprogramma van Heather Plett uit Canada. Daarnaast de boeken en vlogs over kwetsbaarheid van Brené Brown, het thema psychologische veiligheid van Amy C. Edmondson, het bestuderen van Theory U van Otto Scharmer (en dan vooral het onderdeel ‘presencing’) én Jan Jacob Stam, waarbij Holding Space geldt als een belangrijk startpunt voor (organisatie)opstellingen. En laat ik de praktijk niet vergeten: het werken met de talloze teams, waarbij ontwikkeling, complexiteit en het ervaren van (on)veiligheid belangrijke thema’s zijn, heeft mij gevormd. Allemaal belangrijke inspiratiebronnen die ik graag wil delen.
Hoe wil ik het met je delen?

Holding Space in de praktijk

Ik breng het thema Holding Space op verschillende manieren de in de praktijk.

a. Teamcoaching
Ik heb gemerkt dat het onderzoeken van wat Holding Space is (veiligheid ervaren), het expliciet benoemen en betekenis daaraan geven een enorm effect heeft op de samenwerking en ontwikkeling op teamniveau. Zie ook mijn vlog over teamontwikkeling en mijn blog

b. Holding Space-kaartenset
Deze heb ik ontwikkeld als startpunt voor een waardevol, verdiepend en misschien wel kwetsbaar gesprek. Het kan een vliegwiel voor verandering zijn in teams en tijdens gesprekken waar ruimte wordt gecreëerd voor thema’s rond (psychologische) veiligheid en ‘Brave Space’. Ik merk de kracht van deze foto-/tekstkaarten, waardoor mensen makkelijk kunnen associëren en woorden kunnen geven aan hetgeen voelbaar is en ‘in de lucht hangt’. De kaarten geven je op een verbeeldende, visuele manier vaak een ander beeld op de situatie die speelt. Zij leiden je daarnaast ook naar een diepere laag en kunnen ‘het onzichtbare zichtbaar maken’. Bruikbaar in je werk, tijdens coaching, maar ook in jouw persoonlijke leven tijdens gesprekken met familie of vrienden.

c. Workshop Holding Space & Systeemdynamiek
Omdat ik merkte dat het erg handig is om concrete handvatten te krijgen (ik krijg vaak de vraag “Annelies, hoe dóe je dat nou?”), heb ik een workshop ontwikkeld over dit onderwerp. Het creëren van Holding Space naar de ander toe, maar ook voor jezelf, staat centraal. Want hoe krijg je nu een setting waarbij de ander zich werkelijk gezien en gehoord voelt en over zijn of haar eigen grenzen heen durft te kijken? Als je Holding Space wil bieden, vraagt dat om zelfbewustzijn, het met open hart luisteren en het vermogen ruimte te geven voor onderzoek, verwondering en het schenken van vertrouwen. Het doel is de ander onvoorwaardelijk support geven zonder oordeel. De workshop geeft je handvatten een sterke ‘Space Holder’ te zijn en inzicht in jouw mogelijke (systemische) patronen die je daarvan weerhouden.

 

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep