Ellen Budde

Als je de wereld van AM Kwadraat instapt, stap je in een dynamische wereld van begeleiding, training en (team-)coaching. Een wereld die altijd in beweging is, en in directe, open verbinding staat met de omgeving. 

AM Kwadraat laat zich inspireren door de wereld en draagt bij aan de wereld. Hoe? Door steeds weer in te haken op nieuwe ontwikkelingen door nieuwe werkvormen, organisatievormen en trainingen te bedenken en uit te proberen. Dat gebeurt in samenwerking met de trainers van AM Kwadraat, met vakgenoten en inspirerende collega’s, in een sterke wisselwerking, en met een sterk gevoel voor wat er leeft in trainings- en begeleidingsland.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Jan Willem Stad

Ik ken je nu een jaar of vijf en onze paden hebben elkaar geregeld gekruist of enige tijd parallel gelopen. Jij hebt je in de jaren verder ontwikkeld tot wie je nu bent. De kernwaarden passie en vernieuwing vormen daarin een rode draad. De manier waarop je trainingen of coaching geeft is doordrenkt van passie voor de ander en voor het (groeps)proces. Je neemt geen genoegen met half werk, niet bij de ander en zeker niet bij jezelf. 

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Annette Kellenaers

Het is Annelies gelukt om een groep bevlogen medewerkers écht buiten de kaders te laten denken en een toekomstbestendige visie te laten beschrijven. Dat heeft ze gedaan met behulp van gefundeerde methodieken, maar ook door haar persoonlijkheid: warm, open, recht door zee en opbouwend.

Annelies maakt het verschil voor die bevlogen medewerkers: eindelijk kunnen ze vorm geven aan hun ideeën en idealen. Op een zeer aansprekende manier hebben ze bruikbare handvatten gekregen om dit met elkaar te doen. Annelies gaf inzicht in oude patronen en maakte hen bewust van wat er moet gebeuren.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Jeanine Treffers-Verhappen

AM Kwadraat kreeg de opdracht om de werkgroep GROEI! te begeleiden om de visie rondom jeugdgezondheidszorg (JGZ) leeftijd 0-18 in een doorgaande lijn samen te ontwikkelen. De werkgroep bestond uit professionals binnen de JGZ. De opdracht was om volledig los van belemmeringen, randvoorwaarden en organisatiegrenzen te komen tot een ideaal plaatje voor de JGZ waarin het kind en de ouder centraal staan.

Tijdens onze eerste ontmoeting kreeg ik voor het eerst te maken met een mini-opstelling. Kartonnen bekertjes stelden de verschillende betrokkenen voor. Drie bekertjes stonden voor de drie organisaties GGD, Zuidzorg en Zorgboog en een bekertje voor de opdracht, het plan. Ik was volledig in verbazing dat, en hoe, bekertjes helderheid konden verschaffen over de op dat moment bestaande verhoudingen.

Vervolgens gingen we met de werkgroep gestructureerd met AM Kwadraat aan de slag. De structuur die Annelies gebruikte heeft ons heel erg geholpen om vanuit de basis te starten.

Jeanine Treffers

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Linda den Hoed

AM Kwadraat heeft me enorm geholpen om me bewust te maken van de verschillende rollen die ik heb en of deze wel de juiste zijn voor mij.

Linda den Hoed, Verpleegkundige Zuidzorg 

Teamcoach doorgaande lijn 0-18 jaar

Afdrukken E-mailadres

Marc Timmers

Het eerste waar ik aan denk is een bevlogen, voortdurend lerende en mede daardoor innovatieve Annelies. Steeds op zoek naar de nieuwste inzichten, die eigen maken en dan weloverwogen toepassen in de organisaties waarin en personen waarmee ze werkt. Training voor projectleiders? Ja, maar dan ook hard én zacht. En niet alleen de projectleider, maar ook de ondersteuning, de opdrachtgever, het team. Logisch dat je ook de trainer gaat trainen en dan ook in alle dimensies van het vak. Het moet helemaal kloppen, van design tot aan de uitvoering, dus ook de uitvoerders. Een enkele keer wordt haar passie ‘rode drammerigheid’. Maar ze staat zelfs dan open voor de signalen die ze krijgt. Omdat ze weet en voelt dat in die signalen het volgende, het betere en het innovatievere zit.

Marc Timmers, Hoofd Afdeling Financiën, Planning en Control, Opdrachtgever en co-trainer
Provincie Noord-Brabant

Afdrukken E-mailadres

Netty Werkman

Annelies is een warme persoonlijkheid. Ze is een vakvrouw die van gedegen kennis van haar vakgebied en van creativiteit een mooie mix maakt. Ze kan luisteren en ‘stelt de vraag’.

Samen gaan we dan met daadkracht en open vizier op zoek naar het antwoord. Annelies durft daarin zeker verder te gaan waar anderen stoppen. Door haar inspirerende werkwijze kom je tot nieuwe inzichten, sla je andere wegen in en kom je verder. Briljant!

Netty Werkman, www.nettywerkman.nl
Beeldend kunstenaar, Entrepreneuses VVAO Den Bosch

Afdrukken E-mailadres

Adrielle Bloemendaal

Om het proces bij een interne verhuizing te begeleiden, vroegen we AM Kwadraat om trainingen te verzorgen voor medewerkers en leidinggevenden. Doel van de training was iedereen bewust te maken van wat er zou komen en hierin samen eigenaarschap te nemen. Met heel veel plezier heb ik deze trainingen samen met Annelies mogen geven. Wat heb ik veel van haar geleerd, niet alleen tijdens de training, maar ook tijdens de gesprekken die we hadden over projectmatig werken, organisatie-opstellingen en onze eigen ontwikkeling. Annelies werpt een scherpe, praktische én kundige blik op zaken, ingekleurd met veel passie en humor. Ze is steeds op zoek naar het werkelijke gesprek, het achterliggende waarbij alles er mag zijn.

Adrielle Bloemendaal, HR-Consultant Facilitair Bedrijf bij Wageningen University & Research 

Opdrachtgeefster Universiteit Wageningen en Mede-trainer

testimonial Adrielle Bloemendaal

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep