DIY: richt een boekenclub op!

Met anderen (in mijn geval acht collega’s) managementboeken lezen en ze samen doorgronden brengt je verder! Dat heb ik ervaren in de afgelopen zes jaar, waarin wij met de MeidenManagementBoekenClub circa 115 managementboeken hebben gelezen en besproken. We nodigden ook schrijvers uit om te vertellen over hun boek en inzichten. Het waren mooie, leerzame en gedenkwaardige avonden.

Deze MeidenManagementBoekenClub heeft mijn blik verbreed: ieder leest vanuit haar eigen invalshoek en werkgebied. Veel van de boeken die we hebben gelezen heb ik benut voor en tijdens de trainingen en teamcoachingstrajecten die ik ontwikkel en faciliteer.

Klik op het plaatje hieronder voor een infographic van alle boeken die we hebben gelezen (PDF).

Infographic MeidenManagementBoekenClub

Toen wij de infographic op social media deelden, kwamen er veel enthousiaste reacties, zoals “Dit zou ik ook wel willen starten.” “Dit ben ik al jaren van plan; Hoe pak ik het aan?” “Als je weer een boekenclub start, laat het mij weten.”

Hoe het werkt

Je kunt een boekenclub natuurlijk op allerlei manieren aanpakken. Dit was onze aanpak.

Per avond bespreken we samen twee tot drie managementboeken. Ieder leest minimaal één boek. De lezers van het betreffende boek delen hun bevindingen in de groep. Ze geven een persoonlijke terugblik. Degenen die het boek niet hebben gelezen geven terug wat hen opvalt. Ook vertellen zij welke links zij met het boek zien vanuit hun eigen praktijk en/of andere boeken en artikelen. In het laatste half uur kiezen we de boeken die we voor de volgende keer gaan lezen.

MeidenManagementBoekenClub

Facts and figures

Aantal lezers: zes tot maximaal acht. Bepaal welke mix de voorkeur heeft: de verdeling man/vrouw, leeftijd en bijvoorbeeld de verdeling in het soort organisatie of werkdomein.
Commitment: 100% komen, en in ieder geval één boek lezen voor iedere bijeenkomst.
Frequentie: eens in 6 tot 8 weken.
Locatie: voor iedereen goed te bereiken.
Tijd: 18.30-21.30 uur (we eten tussen het bespreken van de boeken door).

 • Het eerste half uur maken we een rondje: hoe is het met jou?
 • Daarna bespreken we drie boeken. Elk een half uur.
 • Van 21.15 tot 21.30 uur kiezen we wie welke boeken voor de volgende keer leest.

Extra’s

 • Nodig een schrijver uit om zijn/haar boek te bespreken. De hele avond of een deel ervan.
 • Vlieg ook eens een auteur in via Skype of Face-time. Why not?!
 • Geef elkaar met Kerst een verrassingsboek. Of doe een rondje ‘zomerboeken delen’. Voor beide geldt: kies een ‘gewoon’ leesboek uit je boekenkast, pak het in en geef het aan een van de boekenclubleden.

MeidenManagementBoekenClub

Een paar testimonials:

Judith Donkers

Mariken Brink

Betty Kesteloo

Mariël Hylkema

Eveline Wiegand

 

Afdrukken E-mailadres

DIY: werk met co-trainers van de opdrachtgever

Bij het merendeel van mijn opdrachten werk ik met interne coaches en trainers samen. Dat doe ik bewust, want de ingezette organisatieontwikkeling gaat ook door als wij als externe coaches of trainers zijn uitgezwaaid. Tijdens de opdracht ga ik dan ook actief op zoek naar medewerkers voor die rol.

Als het past binnen de vraag van de opdrachtgever, vraag ik de opdrachtgever of hij of zij wil onderzoeken of er co-trainers zijn. Wie zou willen meecoachen of -trainen in het veranderproces? Ik heb nog nooit meegemaakt dat er geen animo voor was! Integendeel, vaak melden heel veel medewerkers zich daarvoor aan.

Potentieel benutten

Dat is niet zo gek, want heel veel mensen zijn in hun vrije tijd coach of trainer bij de voetbal-, hockey- of andere sportclub, of ze hebben een andere bezigheid waarin ze die rol vervullen. Ik durf te stellen dat er in iedere organisatie heel veel kwaliteit aanwezig is. Benut dit potentieel, raad ik je aan!

Benut het potentieel van co-trainers

Intakegesprek

Na de aanmelding voeren we een intakegesprek met degenen die zich hebben aangemeld. Daarin vragen we naar iemands achtergrond, maar vooral ook naar wat het verlangen is: gaat het om het delen van zijn/haar eigen specialisme, of wil diegene vooral ook een groep verder brengen en kan hij of zij afstemmen op wat de ander nodig heeft. Kortom: is iemand vooral graag docent of trainer of eerder een coach. Dat zijn echt verschillende rollen.

Co-trainers

Learning-on-the-job

De co-trainers bereiden met ons de lessen voor en faciliteren een onderdeel van de training of teamcoachingsdag. Vooraf worden leerdoelen besproken en naderhand geëvalueerd. Dit is een mooie vorm van ‘learning on the job’.

Train-the-trainer

Bij de start en tussentijds organiseren we ‘train de trainer’-dagen. Daarbij gaan we in op groepsdynamiek, het design, de opbouw van de dag en de werkvormen. Ook bespreken we onderwerpen als omgaan met weerstand en ‘Hoe ben jij als coach of trainer? Wat is jouw plek, met wie of wat ben jij het meest verbonden; tegen welke patronen loop je aan als je met een groep werkt?

Co-trainers

Aanpak

 1. Ga bij veranderopgaven eens na wie belangstelling heeft om vanuit een coach- of trainersrol een bijdrage te leveren. Wie willen en kunnen zich hierin verder ontwikkelen? Een intake is een belangrijke start hierin.
 2. Ga na of de organisatie hiervoor tijd wil vrijmaken. Bedenk daarbij dat het een investering is die deze collega’s én de organisatie ook op lange termijn veel zal brengen.
 3. Ga vervolgens aan de slag met een intakegesprek, learning-on-the-job en train-the-trainerdagen zoals hiervoor beschreven.

Co-trainers

Afdrukken E-mailadres

DIY: met een ander team reflecteren

Overweeg tijd te steken in jouw team op een andere manier, met als resultaat samen tot ‘next level’ te komen! Ik nodig je uit om een team- of heidag samen met een ander team uit jouw organisatie te organiseren. Je gaat zien dat het teamleren in een versnelling kan komen!

Teams stimuleren elkaar en kunnen elkaar bewust of onbewust een spiegel voorhouden. Samen met een ander team leren is waardevol en brengt verrassend veel, merk ik telkens weer. Ook in praktische zin, zo reikte een deelnemer dit figuur aan tijdens een van de Next Level trainingen. Het werd het leidende principe van beide teams.

AM Kwadraat - People I most enjoy working with


Deze spontane reactie van een deelnemer tijdens de eerste Next Level trainingsdag wil ik je niet onthouden:

“Die projectleider van het andere team doet precies als ik en dat werkt dus niet. Vreselijk hoe dat team op hem reageert… en dat doen mijn teamleden ook bij mij. Ik zie nu pas door hem wat ik blokkeer! Ik ga heel veel leren deze lesdagen, door naar zijn gedrag te kijken.”

“Door de training met een ander team te doen krijg je andere voorbeelden te horen en te zien. Het team kijkt met een onbevangen blik naar ons. Daardoor zijn wij ons bewust geworden van de blinde vlekken die we als team hebben.”

Extra tip:

Zorg ervoor dat je eigen teamopdrachten goed afwisselt met mogelijkheden om met het andere team te reflecteren.

Afdrukken E-mailadres

DIY: ga eens op volgorde staan

In elk team kan een andere ordening het leidende principe zijn. Pet thema of issue dat er speelt kan het leidende principe weer anders zijn. Feit is dat op het moment dat de ordening wordt verstoord er ongemak ontstaat: ‘gedoe’ en in ieder geval geen ‘flow’.

Welke ordening heeft voorrang? 

Binnen een groot recreatiebedrijf werkte ik met een team dat al jaren gedoe had met elkaar. Intern waren allerlei ’eilandjes’ ontstaan. Gaandeweg bleek dat alle teamleden in hetzelfde dorp woonden en elkaar daar op de een of andere manier privé ook tegenkwamen. Een aantal zag elkaar bij het voetbal, een aantal bij het bloemschikken, weer aan aantal bij de kapper etc. In dit team werd zichtbaar dat het persoonlijke systeem (hoe zij elkaar privé kenden) voorrang had op het functionele systeem (hoe zij op het werk met elkaar omgingen). Daardoor liepen veel dingen door elkaar heen, met veel geroddel tot gevolg. Door dit zichtbaar te maken en te ontrafelen kwam er een nieuw perspectief, voor de teamleden en het team als geheel.

Hoe het werkt 

Stel bij een teamvergadering voor om eens anders te starten.

 1. Vraag iedereen te gaan staan op volgorde van het aantal jaren in dienst.
 2. Vraag daarna hoe het is om zo te staan. Vraag dit aan het aantal collega’s dat het langste in dienst is, maar ook aan de middengroep en aan de ‘nieuwkomers’. Het geeft vaak nieuw inzicht.
 3. Daarna zou je kunnen vragen: “Ga nu eens staan op de volgorde die in ons team leidend is. Welke volgorde is bij ons aan de orde? … en doe dat zonder woorden. De beweging is pas klaar als deze klaar is...” Let wel: je mag dus echt niet spreken - dat is vaak lastig! Je mag elkaar niet duwen, trekken of een plaats toewijzen: de ordening ontvouwt zich vanzelf. Neem de tijd.
 4. Vraag vervolgens aan iedereen op welke volgorde hij/zij is gaan staan, en wat maakt dat hij of zij daar staat. Hier zie en ervaar je wat er in de onderstroom zoal speelt in het team. Welke ordening is hier van belang? En werkt het, of zijn hier patronen waar eens naar gekeken moet worden?
 5. Als extra zou je nog kunnen vragen welke ordeningen nog meer van belang zijn. En nodig het team ook daar te gaan staan. Bijvoorbeeld de oude en de jonge garde, de traditionele en de innovatieve mensen, de eilandjes en het type functie.

Afdrukken E-mailadres

DIY: maak een moodboard

Stel: jouw team of de individuele teamleden hebben een vraag of willen werken aan een bepaald thema. Het maken van een moodboard geeft de mogelijkheid snel bij de start beelden met elkaar te delen.

 1. Met foto’s, plaatjes en trefwoorden maakt het team samen een moodboard, of ieder maakt een eigen moodboard.
 2. In de nabespreking vraag je eerst aan iedereen welk gevoel het totale beeld of moodboard oproept. Schrijf dat op.
 3. Kijk zelf naar het moodboard: waar gaat het over? Wat lijkt vergeten te worden, waar zie je patronen en verbindingen, waar zie je leegte? Welke beelden worden gekozen? En zie je veel mensen op de foto’s of zijn het meer abstracte beelden? Kijk naar het kleurgebruik. De keuze van de plaatjes zegt veel, maar ook de manier waarop deze worden opgeplakt. Welke woorden worden eraan toegevoegd? Kijk ook van een afstandje naar het moodboard, als je uitzoomt krijg je een ander zicht op het moodboard.
 4. Laat vervolgens de teamleden het moodboard toelichten.
 5. Samen kijk je vervolgens of je tot een aantal kernwoorden kunt komen. Welke woorden zijn vaak genoemd, welk type beelden is een aantal keren teruggekomen? Schrijf deze bij het moodboard, als een ‘wrap up’.
 6. Daarna nodig je iedereen te gaan staan en een plek in te nemen ten opzichte van het moodboard. Stel de volgende vragen:
  • Als het moodboard met de kernwoorden jullie ideale beeld is, waar sta jij dan nu?
  • Waar stond je vorig jaar?
  • Als je werkelijk vrij zou zijn, waar zou je dan gaan staan?

Dit levert mooie gesprekken op en waardevolle input en richting voor het verder verdiepen van het onderwerp.

Maak een moodboard

Afdrukken E-mailadres

De persoonlijke bijsluiter

Je persoonlijke bijsluiter is een soort gebruiksaanwijzing van jezelf. Het geeft  input voor een gesprek met een collega of teamlid en het geeft weer een andere kijk op jezelf.

Het werkt!

Ik heb de Persoonlijke bijsluiter al in veel teams mogen toepassen. Steevast krijg ik enthousiaste reacties als “Dit zou de hele organisatie moeten invullen” en “Waarom pakken we de bijsluiter niet als basis voor de jaarlijkse gesprekken?”  Vrijwel iedereen vult de vragen met veel plezier in. Er klinkt gelach en er worden onderling altijd grappige opmerkingen gemaakt. Daarnaast is het ook een serieuze oefening. Je moet goed nadenken over hoe jouw WHY is gevormd en in elkaar zit. Je haalt herinneringen op aan vroeger en gaat op zoek naar onderwerpen die voor jou persoonlijk van belang zijn.

Bestel hem zelf

Wil je een persoonlijke bijsluiter ontvangen die je zelf kunt invullen? Bestel ze voor jezelf (en voor collega's, teamgenoten of vrienden en bekenden) in de webshop voor € 7,50 per stuk exclusief btw. De helft van de opbrengst gaat naar het Diabetesfonds.

Bestel de persoonlijke bijsluiter

Hoe aanpakken

Neem er de tijd voor. Ik raad je aan om van tevoren nog eens in oude fotoboeken te kijken en, zo mogelijk, een gesprek aan te gaan met je ouders of andere familie. Waar speelde je vroeger mee? Hoe ging het bij jullie vroeger, wat was belangrijk? En wat ook vooral niet? Daarnaast is het aardig jouw bijsluiter eens met een teamgenoot, leidinggevende of opdrachtgever te bespreken. Nodig hem of haar ook uit te vertellen.
 

AM Kwadraat Persoonlijke bijsluiter

Voorbeelden van wat ik heb ingevuld op mijn eigen bijsluiter

Kernwaarden

Het onderdeel waarden is een belangrijk thema als je samenwerkt. Kernwaarden geven de basis voor houding en gedrag. Natuurlijk kun je veel kernwaarden verzinnen, maar welke geven het hefboomeffect in de samenwerking? Belangrijk te onderzoeken hoe dat voor jou zit, en daarna ook te bekijken wat de gezamenlijke waarden zijn in jouw organisatie en in jouw team.

Wat zijn de waarden die ik heb meegekregen van thuis?

Ik kom uit een familiebedrijf, een middenstandsgezin. We woonden boven de winkel. Van mijn ouders heb ik een aantal belangrijke waarden meegekregen die mijn houding en gedrag hebben bepaald. Ze zijn van grote invloed op de manier waarop ik leef en mijn leven inricht. Ik ben dankbaar voor wat mijn vader en moeder mij hebben meegegeven. Het gaat dan om: 

 • Doorzettingsvermogen
 • Respectvol omgaan met iedereen
 • Geniet als het kan!

Welke waarden geef ik door?

Ik vroeg aan mijn jongste dochter welke waarden zij heeft ervaren bij de opvoeding door Peter en mij. Zij verwoordde het als volgt:

 • “Je best doen. Het maakt niet uit of het uiteindelijk mislukt, als je je best maar hebt gedaan”.
 • “Waar je naar kijkt, ga je naartoe”
 • “Ben respectvol naar de ander en je omgeving”
 • “Geniet: “gooi je haar los”.

Je kunt je voorstellen dat dit een mooi gesprek aan de keukentafel opleverde. In haar verhaal herkende ik de waarden die mijn man en ik ook weer hebben meegekregen van huis uit. Ik besefte dat ik de waarden die ik meegeef aan mijn kinderen ook uitzet in mijn manier van werken en in de manier waarop ik AM Kwadraat vormgeef.

Dochters

Persoonlijke bijsluiter kinderfotoWaar ik mee speelde

Onderzoeken waar je vroeger mee speelde, kan een herinnering geven aan wat je nu vooral zo leuk vindt om te doen en wat je kracht en talenten zijn. Vroeger speelde ik vooral met mijn nichtje en buurmeisje, Marina. Wij waren dol op verkleden. Samen speelden we allerlei dagelijkse situaties na met onze poppen - Jacqueline, Noortje en de jongenspop Peter waren mijn favorieten. Met de kinderen uit de buurt hadden we ook veel plezier. We speelden veel buiten: waar we hutten bouwden en op de oude brommers in de tuin speelden. Met onze grote fantasie reisden we overal naartoe!

Waar laad ik van op als professional?

Mijn antwoord: “Van het ontwikkelen samen met andere mensen, creatieve vormen verzinnen die verder brengen. Ik laad vooral op van samenwerking met anderen en daarnaast van het alleen zijn in de natuur. Ik wandel graag en ben het liefste bij of op het water met onze zeilboot. Daar kan ik  mijn eigen gedachten laten stromen, vanuit stilstand”.

Waar laad ik van op als professional?

Wie is mijn held, mijn voorbeeld?

Mathilde Santing is er een: een zeer eigen, krachtige, creatieve zangeres, die samen met haar band voor het beste resultaat gaat. Ze is niet van de grote massa, maar bepaalt haar eigen koers en is daar dan supergoed in. En ja, ook mijn dochters zijn een voorbeeld voor mij. De manier waarop zij in het leven staan en het leven aangaan is een grote inspiratiebron voor mij.

Bestel hem nu!

Bestel de persoonlijke bijsluiter

Persoonlijke bijsluiterPersoonlijke bijsluiter voorzijde

 

Afdrukken E-mailadres

Boeken
Visual2Focus
Coaching
Groep